Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Místní akční skupiny za rok 2016 pokračování


MAS Hlinecko vyhlašuje grant

Malý hlinecký hrnec (MHH) je grantem určeným na podporu projektů výhradně na území Místní akční skupiny Hlinecko a je financován z vlastních příjmů Místní akční skupiny Hlinecko. pokračování


MAS Hlinecko - Sakrální stavby

pokračování