Otázka: Veřejné osvětlení v obci a vedení jeho pasportu

Starosta obce prostřednictvím zářijového čísla Hlineckým nových rozeslal občanům písemnou informaci jejímž obsahem je pokračování


Otázka: Základní dělení pracovní náplně starosty a místostarosty

Starosta obce prostřednictvím listopadového čísla Hlineckým nových rozeslal občanům písemnou informaci jejímž obsahem pokračování


Otázka: Přání k významnému životnímu jubileu

V obci je v současné době občanům nejasné, kdy obec poskytuje nepeněžité dary k významným životním výročím občanům obce. pokračování