Měsíční plnění rozpočtu obce 2019

Měsíční plnění rozpočtu obce viz přílohy. pokračování


Rozpočet obce 2019

pokračování


Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtová opatření obce Všeradov viz přílohy níže. pokračování


Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všeradov za rok 2018, viz příloha pokračování


Měsíční plnění rozpočtu obce 2018

Měsíční plnění rozpočtu obce viz přílohy. pokračování


13, 4, 5, … 6