Veřejně prospěšné práce v naší obci

28.3.2016

V letech 2015-2017 jsou vytvářna pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2015 do 30.4.2016 byly u obce Všeradov, v rámci projektu podpořeny 2 pracovní místa na VPP - dohoda - CRA - VF - 2/2015, částkou 152 212 Kč z toho maximálně 85% tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

V období od 1.8.2015 do 31.12.2015 bylo u obce Všeradov, v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP - dohoda - CRA - VF - 103/2015, částkou 57 653 Kč z toho maximálně 85% tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořena v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací, a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí obecního rozpočtu.