Program rozvoje obce Všeradov 2021-2027

1.12.2020

Zastupitelstvo obce Všeradov na svém jednání dne 30. listopadu 2020 schválilo usnesením č. 04/2020/2 dodatek č. 7 k Programu rozvoje obce Všeradov na období let 2021 až 2027, viz příloha.

Stejně jako Program rozvoje obce Všeradov je nedílnou součástí žádosti o případné dotace také Program rozvoje Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, který je k seznámení  v příloze a může být zdrojem nápadů pro nové věci ve Všeradově. Podstatnou náležitostí pro realizaci projektů je však dostatek finančních prostředků na BÚ obce a vyšší příjmy obce v rámci každoročního RÚD.

Přilohy