Kulturní a regionální památky - stručný popis

19.7.2016

Projekt č. 1: Obnova zvoničky na návsi včetně zvonu

   Zastupitelstvo obce na svém zasedání v roce 2014 rozhodlo o obnově původní zvoničky prostřednictvím dotačního titulu. V roce 2015 zastupitelstvo obec schválilo novou žádost, ale s tím závěrem, že bez ohledu na výsledek  dotace se provede obnovení na náklady obce. Obnova zvoničky spadá do celkové koncepce revitalizace návsi. Náklad celkem činil 170.000,- Kč a byl kompletně financován z rozpočtu obce.

-  Stav: Dokončeno

Projekt č. 2: Oprava křížku na návsi

K renovaci křížku na návsi došlo v roce 2015 s nákladem 30.000,- Kč a současně byl obnoven plůtek a v roce 2016 bylo provedeno nové osázení květinami.

-  Stav: Dokončeno

- Popis: Projekt obnovy zvoničky je součástí komplexního rozvoje investičního projektu, který je zaměřen na revitalizaci celé návsi v obci a blízkého okolí. Jedná se tedy o jednu etapu komplexního projektu. Mezi projektové aktivity patřilo především: obnovení zvonice v centru obecní návsi na místě původní zvonice, která byla stržena v roce 1927, vedle stávajícího křížku (božích muk). Hlavní konstrukci tvoří rámová dřevěná tesařská konstrukce, opláštění pomocí hrubých prken, zestařující lazura, střešní krytina z dřevěného modřínového štípaného šindele, nový zvon včetně mechanického ručního zvonění, - vybudování mlátových cest s dřevěným obrubníkem a s varovnými pásy z kamenné dlažby, - osazení informačních tabulí. Součástí revitalizace projektu je také revitalizace křížku a pořízení nového zvonu. Realizace projektu bezesporu přispěje ke zvýšení atraktivnosti obce, revitalizaci historického prostranství v bezprostřední blízkosti sakrální stavby a společně s realizací navazujících rozvojových investičních projektů přispěje k dalšímu rozvoji obce.

Fotogalerie

Přilohy