Dopravní infrastruktura - stručná specifikace projektu

18.7.2016

Projekt č. 1: Postupná rekonstrukce místních a účelových komunikací ve všech místních částech obce s prioritou místní části Jasné Pole a Milesimov.

-    Stav:  Zastupitelstvo obce svým usnesením v roce 2015 rozhodlo, že v roce 2015, 2016 a 2017 provede opravu místních a účelových komunikací v místní části Jasné Pole. Každoročně tak obec investuje do oprav v průměru 250.000,- Kč. Mimo to se opravují výtluky či realizují vysprávky.  Opravy jsou spolufinancovány z 50-ti % z dotací poskytnutých Pardubickým krajem.

-    Projekt je plněn průběžně.

Projekt č. 2: Dopravní infrastruktura se zaměřením na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy (zejména chodníky, parkovací stání, autobusové zálivy)

-  Stav: Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím v roce 2015 schválilo vypracování studie řešení umístění chodníků v obci Všeradov.  Cílem bylo zjistit, zda je požadavek občanů na vybudování chodníků v obci proveditelný, v jaké variantě  a s jakým předpokládaným  investičním nákladem. Studie na provedení chodníků v obci je k nahlédnutí na obecním úřadě. Náklad na realizaci chodníků je kalkulován v rozmezí  3 až 5 mil. Kč. Zastupitelstvo na svém zasedání v roce 2016 rozhodlo, že v roce 2016 se tento projekt nebude realizovat a bude monitorovat možný dotační titul. Technická zpráva a výkresová část celkové situace viz přílohy níže.

-      Projekt byl odložen na další období.

Projekt č. 3: Bezpečnostní prvky na komunikaci

-     Stav: Zastupitelstvo obce na svém zasedání koncem roku 2015 rozhodlo o nákupu dvou měřičů rychlosti. Byl proveden výběr vhodných měřičů a v současné době se  věc řeší ve stádiu nákupu.

-      Projet je ve fázi dokončení.

Projekt č. 4: Pořízení techniky pro údržbu veřejných prostranství

-   V roce 2015 zakoupila obec novou sekačku na trávu s mulčováním s cenou cca 15.000,- Kč. V současné době se řeší celková koncepce údržby veřejných prostranství s ohledem na omezení dotací na veřejně prospěšné práce.

-      Projekt se řeší průběžně

Přilohy