Svoz komunálního odpadu

Svoz: 

Svoz komunálního odpadu obce Všeradov je zajišťován na základě smluvního vztahu se svozovou firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.

 

Svoz komunálního odpadu je jednou týdně:

Středa: Jasné Pole a Milesimov

Čtvrtek:   Všeradov

 

Poplatek: 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:

za osobu .............................. 470 Kč

za rekreační objekt ................ 470 Kč 

Technické služby Hlinsko, s.r.o. oproti roku 2018 zvýšilo poplatek na rok 2019 za zajištění svozu, recyklace, třídění a odstranění komunálního odpadu na 771 Kč. Z toho je poplatek za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu ve výši 533 Kč. Zastupitelstvo obce Všeradov pro rok 2019 schválilo ponechat poplatek občanům za svoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč a rozdíl za celkový svoz ve výši 301 Kč obec Všeradov dotuje.


Úhrada poplaku: 

V HOTOVOSTI  na obecním úřadu Všeradov v úředních hodinách (Čtvrtek  od 18:00 hod do 19:00 hod.)

BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na bankovní účet č. 8555/2010. 

 

Obec Všeradov se řídí těmito OZV: 

OZV č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování ... 

http://www.obecvseradov.cz/attachments/ozv-c-2-2019-poplatky-za-odpad.pdf

OZV č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování ... 

http://www.obecvseradov.cz/attachments/ozv-c-1-2020-odpady.pdf