Svoz komunálního odpadu

Svoz: 

Svoz komunálního odpadu obce Všeradov je zajišťován na základě smluvního vztahu se svozovou firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.

 

Svoz komunálního odpadu je jednou týdně:

Středa: Jasné Pole a Milesimov

Čtvrtek:   Všeradov

 

Poplatek: 

Sazba poplatku činí 600 Kč.

 

Úhrada poplaku: 

V HOTOVOSTI  na obecním úřadu Všeradov v úředních hodinách

BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na bankovní účet č. 8555/2010. 

 

Obec Všeradov se řídí těmito OZV: 

OZV č. 2/2021 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování

OZV č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství