Mapový informační systém

Zastupitelstvo obce Všeradov schválilo na svém zasedání 6.11.2014, usnesením č. 4/2014/12 nákup mapového informačního systému GEOSENSE s.r.o.


Jedná se o online mapovou aplikaci, která usnadňuje správu a evidenci obecní majetku, dále zlepšuje informovanost obyvatel obce, kteří mohou do této aplikace nahlížet.


Aplikace v současné době nabízí:

 

-        Nahlížení do KN


-        Podkladové mapy – Ortofoto, základní mapa, OpenStreetMap


-        Historické mapy – II. vojenské mapování


-        Katastrální mapy – Katastrální mapa, mapa bývalého PK


-        Budovy dle katastru


-        Pasport veřejného osvětlení


-        Inženýrské sítě -  Plynovod, elektro (zde se jedná pouze o orientační zakreslení a není zde zakresleno el. vedené mezi veřejným osvětlením)


Aplikace můžete najít na následujícím odkazu:  

 

Mapový portál

 

                                         T-mapy