Podzimní úklid Všeradovské návsi

Pojďme přiložit všichni ruku k dílu, ať máme na zimu připravenou naší náves. 

Podzimní úklid se uskuteční v sobotu 10.11.2018 od 9:00 hod. 

Sraz je u hasišské zbrojnice. 

 

Těšíme se na Vaši účast