Tříděný odpad za rok 2018

8.5.2019

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2018 vytřídila a předala k využití. S porovnáním s rokem 2017 se snížilo celkové množství o 0,811 tun tříděného odpadu. V přílohách můžete nahlédnout na přehled za jednotlivá období.

 

Rok 2018 celkem 6,987 tun

1. čtvrtletí 2018 1,285 tun

2. čtvrtletí 2018 1,858 tun

3. čtvrtletí 2018 1,960 tun

4. čtvrtletí 2018 1,884 tun

Přilohy