Závěrečný účet SOMH a Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2018

4.7.2019

K nahlédnutí: 

1) Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (viz příloha)

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí mikroregionu Hlinecko (viz příloha)

 

Přilohy