Revitalizace návsi - obnova zvoničky, zlaceného kříže a informační tabule