Fotogalerie

Revitalizace návsi - obnova zvoničky, zlaceného kříže a informační tabule

Fotografie obnovy zvoničky, zlaceného kříže a informační tabule pokračování


Revitalizace návsi - květnatá louka

Revitalizace návsi - květnatá louka pokračování


Dětské Hřiště

Fotografie dětského hřiště, provozní řád viz. Aktuální zprávy - Dětské hřiště pokračování


Oprava střechy hasičské zbrojnice

Fotografie nové střechy hasičské zbrojnice pokračování


Knihovna Všeradov

Fotgrafie lidové knihovny ve Všeradově pokračování


Obecní úřad Všeradov

Fotografie obecního úřadu ve Všeradově pokračování