UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Společnost ČEPS, a.s., vyzývá vlastníky či uživatele pozemku, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz vedeni přenosové soustavy dle specifikace viz přiložené přílohy. 

Přilohy