Svoz komunálního odpadu

11.6.2018

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec v roce 2017 vytřídila a předala k využití.

 

Rok 2017 celkem 7,798 tun

1. čtvrtletí 2017 0,975 tun

2. čtvrtletí 2017 2,258 tun

3. čtvrtletí 2017 1,869 tun

4. čtvrtletí 2017 2,696 tun

 

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu. 

 

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

 

Děkujeme tak našim občanům za spolupráci s tříděním odpadů. 

Osvědčení naleznete ZDE