ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB 4. ČTVRTLETÍ 2018

18.9.2018

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.

 

S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, kteránebude včas oznámena, nebo nebude možné již zajistit její zveřejnění, se doporučuje předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti. 

 

Podrobný rozpis služeb viz příloha níže.

Přilohy