Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnice III/343 6