Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a.s. Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci Všeradov/Jasné Pole, které se bude konat:

Dne 18.07.2018 Od 7:00 Do 17:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.