Dotace - Kompostéry

11.3.2019

Vážení občané,

dovolte nám abychom Vás informovali o vyhodnocení žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostřední (OPŽP) v rámci 103. výzvy na kompostéry pro občany,

kdy nám bylo sděleno, že nám byl projekt schválen.

 

V nadcházejícím období proběhne výběrové řízení na dodavatele kompostérů, tyto výsledky budou předány OPŽP a oni vydají Rozhodnutí o poskytutí dotace.