ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

22.6.2018

P O Z V Á N K A

 

BESEADA

Zahradní kompostéry

 

K anketě na zahradní kompostéry se dne 26.6. 2018 od 18:00 hodin uskuteční v klubu na adrese Všeradov č.p. 39 (obecní úřad) beseda zájemců o kompostéry se zástupcem výrobce kompostérů.

 

Obsahem besedy bude odborná informace o systému domácího kompostování a pomoc při určení velikosti kompostérů a jejich množství podle velikosti zahrady.

 

 Ve Všeradově dne 22.6. 2018         JUDr. Luboš Mikeška v.r.

                                                                          starosta           

Přilohy