Informace pro občany

rozvoz a vyvážení kontejnerů na bioodpad, směsný komunální odpad pokračování


Volné pracovní místo - ZDRAVOTNÍ SESTRA

pro Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku  pokračování


29.3.2023 Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci ve STŘEDU dne 29.3. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. pokračování


Sbírka - Diakonie Broumov

dne 17.3.2023  pokračování


11. ročník slavnostního předání ceny „Duhové křídlo“

pokračování


1, 2, 3, … 4